Ohřev, ventilace, klimatizace Trateo Ltd.

Teplo z motoru se používá k ohřevu vnitřního prostoru vozidla, když protéká tekutinou, která cirkuluje v chladicím systému. Čerstvý vzduch, který proudí ohřívačem, je ohříván a směřuje do kabiny. Regulace vytápění je stále provádí pomocí elektronických součástek s následným nastavením průtoku chladicí kapaliny pomocí škrticí klapky nebo seřízení průtoku vzduchu, který je rozdělen do dvou různých proudů a smíchané dohromady pomocí poměru pevné škrticí klapky.
Systém topení a větrání tak zajišťuje příjemné klima uvnitř vozidla, vhodné viditelnost přes všechna okna a příslušnou úrovní kvality ovzduší v kabině, a to vše bez ohledu na počasí venku.