Výfuková soustava Trateo Ltd.

Výfukového systému motoru s vnitřním spalováním je kombinací částí, jejichž úkolem je vypouštění výfukových plynů z motoru a pro snížení hluku vyzařovaného motorem. Výfukové vytlačována z válce jde do výfukového potrubí jsou pak směřující k první části výfuku a tlumiče výfuku. U motorů poháněných bezolovnatým benzínem je výfukový systém dodatečnou funkcí, která vyčistí výfukový plyn, který při opuštění výfukového potrubí je přiveden do katalyzátoru, kde hoří.
Výfukový systém zahrnuje několik prvků: sběrné výfukové potrubí na výfukové trubky, tlumičem nebo tlumičů a katalyzátor - katalytický reaktor.