Palivová soustava Trateo Ltd.

Hlavním úkolem dodávky paliva spalovacích motorů, je naplnit válec paliva a vzduchu tak, že zajišťuje správný průběh spalování a v množství, které odpovídá okamžité zatížení motoru, to znamená v množství, aby se vyvíjet teplo. Až donedávna existovaly dva základní způsoby dodávání motorů: karburátory a vstřikování. Karburátory v důsledku mnoha nedostatků a nedokonalostí jsou méně často používány. V systému vstřikování je palivo vstřikováno vstřikovacím čerpadlem během kompresního zdvihu krátce předtím, než se píst dostane do nejvyšší polohy.