Chlazení motoru Trateo Ltd.

Úlohou chladicího systému je udržovat optimální teplotu motoru. Studený motor neběží na plný účinnosti, můžeme vidět zejména v zimě v self-zážehových motorů. Správná teplota motoru má významný vliv na stav směsi paliva a vzduchu a jeho spalování. Nižší provozní teploty přerušují proces spalování a způsobují vyšší emise uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Optimální teplota chladicí kapaliny je 85-90 stupňů Celsia měřená na vývodu motoru.
Nejdůležitější částí chladicího systému je chladič, který je určen k vypouštění tepla z motorové kapaliny. Průtok chladicí kapaliny je možný díky vodnímu čerpadlu umístěnému na motoru, které rotor vstupuje do motoru, kde začíná kapalný cyklus. Kapalina poháněná motorem je nasměrována na chladič. V chladiči tekutina ztrácí teplo průtokem vzduchu, který vstupuje. V případě, že venkovní vzduch nechladí desku na optimální teplotu kapaliny, ventilátor kondenzátoru pomoci, obvykle elektrickým, aktivuje, když teplota kapaliny dosáhne bodu varu.