Motor a vybavení Trateo Ltd.

Spalovací motor používá kompresi a expanzi plynu za vzniku sílu nebo kroutící moment. Stlačený plyn je „studené“ a expandovaný plyn „hot“. U stlačeného studeného plynu se spotřebuje méně mechanické energie, než je dosaženo z expanze. Z tohoto důvodu se energie získaná z expanze používá ke stlačování plynu a řízení jakéhokoliv stroje. Horký plyn se získává spalováním paliva, tudíž jménem spalovacího motoru.
Aby však bylo možné uvést do pohybu celé vozidlo sám motor nestačí, musíte také vybavení motoru, který bude poskytovat správné množství paliva do motoru, sníží točivý moment, a také do pohybu všechny prvky pohonné jednotky. U automobilů je nejběžnějším používáním pístový motor, ve kterém se energie výbušného spalovacího paliva přemění na mechanickou energii.